Termeni & Conditii


Copyright
Textele, imaginile si alte documente publicate pe acest website precum si traducerile sunt proprietatea Waldmann KG. Orice utilizare, incluzand reproducerea, procesarea, copierea sau publicarea in ansamblu sau pe parti se poate realiza doar cu consimtamantul scris. Utilizarea adreselor postale, numerelor de telefon, fax si adreselor de e-mail in scopuri de marketing este interzisa, trimiterea de mesaje nesolicitate este pedepsita.